Er zijn een aantal Grasshopper plugins om het ‘spaghetti monster’ te verslaan.

Telepathy
Telepathy is een draadloze afzender/ontvanger waarmee Grasshopper-gegevens naar overal op het canvas verzonden kunnen worden met behulp van een eenvoudige sleutelnaamgevingsinterface. De componenten zijn gratis te downloaden bij Food4Rhino. Uit de toolbox kunnen de componenten externe ontvanger en externe afzender gekozen worden.Verbindingen worden automatisch gemaakt op basis van de sleutelnaam. Bovendien kunnen ontvangers gegevens van veel afzenders verzamelen. Door gebruik te maken van een asterisk (*) kan veel data doorgestuurd worden. Met de snelkoppeling <RE> kan de ontvangercomponent tevoorschijn gehaald worden. Di is een handige plugin om orde te houden in je script. Dit is vooral handig bij grote scripts en om gegevens snel te vinden.

Verzamel alle zenders met een ontvanger
Verzamel alle zenders met een ontvanger

SnappingGecko
SnappingGecko is een gratis Grasshopper plugin gemaakt door een bedrijf genaamd weArk. De plugin helpt om orde te houden in een script. SnappingGecko stelt je in staat om componenten met door magnetische richtlijnen uit te lijnen tijdens het verplaatsen. De plug-in lijnt het object automatisch uit op de zijkanten of centra van andere componenten of groepen. SnappingGecko kan worden aangepast. De kleur, het lijntype, de dikte en de sterkte van de hulplijnen zijn te wijzigen en kunnen worden aangepast. De download van SnappingGecko is op Food4Rhino te vinden.

Snapping Gecko

MetaHoppers Control Wire Display
Soms word door het aantal draden die op je componenten zijn aangesloten het beeld onoverzichtelijk. De zichtbaarheid van de draden kan eenvoudig gewijzigd worden. In plaats van het één voor één handmatig te doen kan er een component gebruikt worden die het automatisch doet.
Download een groep nuttige componenten genaamd MetaHopper. Deze zijn te vinden op food4Rhino.

MetaHopper in Grasshopper
MetaHopper in Grashopper

Één van de componenten wordt Control Wire Display genoemd, welke de zichtbaarheid van geselecteerde draden zal veranderen. De eerste stap is de draadweergave in bij de Wire Display input (W) te wijzigen in bijvoorbeeld Hidden. Selecteer vervolgens de componenten die verbonden zijn met draden je wilt verbergen. Klik daarna op de knop Select in het component.

AutoGraph
AutoGraph is een reeks tools waarmee je de objecten op het Grasshopper canvas kunt ordenen

Autograph


De hoofdfunctie is een visuele grafieklay-out en algoritme-editor die de objecten op het canvas automatisch rangschikt op basis van een set parameters. Selecteer de onderdelen en klik op Update from a selection en het programma doet alle werk. Je kunt kolomafstand en rijafstand instellen en zelfs een lay-out type. De plug-in biedt functionaliteit om generieke beschrijvingsparameters tussen componenten in te voegen om de draden netjes in de definitie te laten lopen.

Visual Graph layout